Menu

BMW Golf Cup 2018

Emirates Mont Blanc Taittinger TAO Mont Blanc

Reglement BMW Golf Cup 2018.

Reglement BMW Golf Cup 2018

 

Artikel 1 Kalender

www.bmw.be/golfcup

Artikel 2  Deelnamecriteria


Artikel 2.1 Inschrijvingen voor de verschillende toernooien


De Belgische en Luxemburgse kwalificatietoernooien van de BMW Golf Cup 2018 International is voorbehouden aan spelers 
Aangesloten bij een Belgische Golf Club of één van onze buurlanden Luxemburg, Nederland, Frankrijk & Duitsland, in regel met hun Federale bijdrage voor 2018, die op de dag van de wedstrijd minimum 18 jaar oud zijn en over een exacte Hcp beschikken van minimum of gelijk aan 36,0. Spelers aangesloten aan een buitenlandse Golf Club kunnen binnen competitie spelen en prijzen winnen, als ze aan het Sportief Comité van de BMW Golf Cup International een officieel handicap attest van hun Golf Club Kapitein kunnen voorleggen. Dit attest mag niet langer dateren dan 10 dagen vóór zijn deelname aan het toernooi.
En wordt in vier categorieën gespeeld:
• Cat I-II-III:  hcp +5 tot hcp  28,4 met kwalificatie voor de Nationale Finale, zie art. 2.4
• Cat IV: hcp 28,5 tot 36.0 ; deze categorie wordt de Newcomers genoemd, geen kwalificatie voor de Nationale Finale mogelijk.

Een speler die in Cat IV als Newcomer aan een toernooi heeft deelgenomen, mag op een latere datum in Cat I, II of III – voor zover zijn/haar handicap het hem/haar toelaat – deelnemen om zich alsnog voor de Nationale Finale te kwalificeren.

De BMW Golf Cup 2018 International bestaat uit twee type wedstrijden:

•           De Golf Cup Open Tournaments
Toernooien georganiseerd voor de genodigden van BMW-verdelers die geen toernooi organiseren op naam van hun concessie, maar die over een vaste quota beschikken.
De deelname aan de BMW Golf Cup Open Tournaments is enkel mogelijk op uitnodiging                   van een BMW-verdeler, van een partner van de BMW Golf Cup of  van BMW Belux.
De richtlijnen voor de inschrijvingen voor de BMW Golf Cup Open Tournaments vindt u op de website www.bmwgolfcup.be.
De verdeler zal de daartoe voorziene data moeten respecteren en zal geen uitnodiging kunnen verzenden voor één van de data die exclusief gereserveerd zijn voor de klanten van een andere concessie, en evenmin voor één van de data van een buitenlandse kalender.
Gedurende de BMW Golf Cup Open Tournaments berust de sportieve verantwoordelijkheid bij de organisatie van BMW Belux bijgestaan door het evenementenbureau Bench Marketing.


 

•           De Golf Cup Private Tournaments
Een BMW Golf Cup Private Tournament is een gesloten toernooi waaraan iedere speler kan deelnemen voor zover hij door een organiserende BMW concessiehouder werd uitgenodigd.
De richtlijnen voor de inschrijvingen voor de BMW Golf Cup Private Tournament vindt u op de site www.bmwgolfcup.be.
De verdeler zal de daartoe voorziene data moeten respecteren en zal geen uitnodiging kunnen verzenden voor één van de data die exclusief gereserveerd zijn voor de klanten van een andere concessie, en evenmin voor één van de data van een buitenlandse kalender.
Gedurende de BMW Golf Cup Private Tournaments berust de sportieve verantwoordelijkheid bij de organisatie van BMW Belux bijgestaan door het evenementenbureau Bench Marketing.

Artikel 2.2 Inschrijvingen tot de verschillende toernooien

In geen enkel geval mag een speler deelnemen aan verschillende kwalificatierondes van de BMW Golf Cup International. Als blijkt dat een deelnemer aan meerdere toernooien heeft meegespeeld, zal enkel de eerste deelname kwalificerend zijn, behalve

  • als de speler het organiserend Comité vóór aanvang van de toernooien expliciet geïnformeerd heeft dat een andere deelname in aanmerking moet worden genomen
  • voor de Newcomers die op een volgend toernooi als Cat I-II-III kunnen deelnemen. (Ref art 2.1)

Artikel 2.3 Liefdadigheidswerk

Een gift van 40 euro zal aan elke deelnemer gevraagd worden bij de inschrijving. De speler zal dit bedrag aan een liefdadigheidswerk schenken dat hem vooraf wordt aangewezen tijdens zijn inschrijving. Een fiscaal attest kan op eenvoudige vraag bekomen worden en wordt het jaar nadien opgestuurd via het goed doel.
MAKE-A-WISH® is het liefdadigheidswerk dat werd gekozen door BMW Belux voor 2018.  Deze donatie is een verplichte eis voor de deelname aan de kwalificatietoernooien. Tevens is het absoluut noodzakelijk om bij betaling de persoonlijke gestructureerde mededeling te gebruiken die in de uitnodiging vermeld staat. De gift staat op naam en is geldig voor 1 persoon. In geval van afzegging of wijziging van speler of annulatie van het toernooi zal deze in geen geval terugbetaald kunnen worden. Bij een laattijdige betaling dient een betalingsbewijs voorgelegd te worden op de dag van het toernooi. 


Artikel 2.4 Deelname aan de nationale en internationale finale

De nationale en internationale finales zijn gereserveerd voor golfers, die een maximum handicap van 28,4 hebben en die tevens BMW (MINI, Motorrad) eigenaar zijn. Een BMW (MINI, Motorrad) eigenaar kan zijn:

• Een persoon die op zijn naam eigenaar is van een BMW (MIN, MotorradI).
• Een persoon die is aangesteld als bestuurder van een BMW (MINI, Motorrad) (in het geval van een bedrijfswagen)
• Een persoon waarvan een gezinslid, woonachtig op hetzelfde adres, eigenaar is van een BMW (MINI, Motorrad).
• Een bedrijfsleider die in het wagenpark van zijn bedrijf een BMW (MINI, Motorrad) heeft rijden.
• Een fleetverantwoordelijke die in het wagenpark van zijn bedrijf een BMW (MINI, Motorrad) heeft rijden.

Artikel 3 Toegepaste regels voor alle wedstrijden van de BMW Golf Cup International

Artikel 3.1 Spelformule

De kwalificatierondes worden gespeeld in Single Stableford
Met deze spelformule speelt de speler individueel hole per hole tegen de par, rekening houdend met zijn playing handicap. De speler ontvangt dus een aantal strokes naar verhouding met zijn exacte handicap en deze worden verdeeld over de moeilijkste holes in functie van hun index.
De marker neemt nota van de brut scores op de kaart van zijn partner. De marker is slechts verantwoordelijk voor de brut score van elke hole.
De tee-offs worden voor iedere deelnemer in CAT I en III voorzien vanaf de Back Tees, en vanaf de Front Tees voor de spelers van CAT II en Newcomers.
In geval van betwisting zal enkel het Wedstrijd Comité van de BMW Golf Cup International bevoegd zijn om een beslissing te nemen.
Om organisatorische redenen wordt aan de deelnemers gevraagd zich minimum 10 min voor het vertrekuur aan te melden bij de starter aan hole nr 1.

Artikel 3.2 Categorieën voor de kwalificatierondes

De BMW Golf Cup International wordt gespeeld in “Single Stableford” volgens 4 categorieën:

NET

Cat. I Heren      Maximum tot 12.4         18 holes, back tees
Prijzen     1ste 2de en 3de net

Cat. II Heren     van 12.5 tot 28.4           18 holes, front tees
          Prijzen    1ste 2de en 3de net

Cat. III Dames   Maximum tot 28,4      18 holes, back tees
          Prijzen  1ste 2de en 3de net

Cat IV Newcomers Hcp 28.5 tot 36.0   9 of 18 holes afhankelijk van de keuze van de             
concessiehouder en front tees

Artikel 3.3 Prijzen en kwalificaties

De gecumuleerde waarde van de prijzen die aan eenzelfde winnaar worden toegekend overschrijdt in geen enkel geval de bedragen die door de regels van het Amateur Status worden bepaald.
De heren en dames categorieën I, II en III spelen op 18 holes en kunnen zich kwalificeren voor de nationale finale van de BMW Golf Cup International.
De Newcomers komen niet in aanmerking voor de nationale finale.
Bovenop de prijzen voor de deelnemers van de wedstrijd, kunnen tijdens deze prijsuitreiking meerdere verrassingsprijzen bij lottrekking toegekend worden. Voor deze prijs worden de scorekaarten gebruikt van de aanwezige deelnemers. Deze prijs mag de waarde van 750€ niet overschrijden, anders zijn ze in strijd met het AS.

Bij afwezigheid tijdens de prijsuitreiking zal de kwalificatie doorgegeven worden aan de eerstvolgende speler. Het Wedstrijd Comité behoudt zich het recht om deze regel ten gepaste tijde aan te passen.

In geen enkel geval zal er een tussenstand meegedeeld worden voor de prijsuitreiking
Tijdens de BMW Open Tournaments en Private Tournaments zal de eerste in Net van Cat I, II en III gekwalificeerd worden om deel te nemen aan de Nationale Finale. 

Artikel 3.4 Prijzen en kwalificaties

Wanneer op het einde van de wedstrijddag er een gelijke stand is tussen meerdere spelers, zal de uiteindelijke verdeling bepaald worden volgens:
• de beste netto score over de 9 laatste holes
• de beste netto score over de laatste 6 holes
• de beste netto score over de laatste 3 holes
• de beste netto score op de laatste hole
• de speler met de laagste hcp
• in geval van blijvende gelijke stand, zal de verdeling gebeuren door loting
Voor een wedstrijd georganiseerd in shotgun (bijvoorbeeld op de nationale finale), zullen de laatste 9 holes van de scorekaart als laatste 9 holes genomen worden (de holes 10 tot en met 18).


Artikel 3.5 Starttijden


BMW Group Belux stelt, door bemiddeling van zijn gevolmachtigde, de vertrekuren in oplopende volgorde van de handicaps op. De eerste starttijden – voor de lage handicaps dus – zullen tussen 8u00 en 9u30 voorzien worden, afhankelijk van het effectief aantal deelnemers. De laatste start voor de 18 holes zal ten laatste om 13u30 plaatsvinden. De starttijden worden 5 werkdagen voor de wedstrijd meegedeeld per mail of per post. Indien een speler zijn vertrekuur wil wijzigen kan hij dit uiterlijk 3 dagen voor het toernooi vragen, maar deze persoon zal dan buiten competitie spelen.
Enkel de lijst met starttijden die 3 werkdagen voor het toernooi opgesteld wordt en die gepubliceerd wordt op de website www.bmwgolfcup.be  kan geacht worden als zijnde definitief.
In het geval de wedstrijd in shotgun wordt gespeeld, zal het desbetreffende startuur voor alle deelnemers door BMW Belux meegedeeld worden.
Als de speler zich minder dan vijf minuten vóór zijn starttijd aan de eerste hole aanmeldt, (onder “aanmeldt” te verstaan: klaar om te spelen) dan worden hem 2 strafslagen opgelegd voor de eerste hole. Indien de speler zich meer dan vijf minuten na de voorziene starttijd aanmeldt, zal de sanctie diskwalificatie zijn.


Artikel 3.6 Handicaps

De speler zal aan de wedstrijd deelnemen met zijn actuele Hcp op de dag van het toernooi. Indien na de inschrijving, een speler zijn handicap verandert, moet hij deze wijziging meteen melden aan het Organisatiecomité bij het ontvangen van de scorekaart. Indien hij hierdoor in een andere categorie moet spelen, zal hij automatisch in deze nieuwe categorie ingedeeld worden bij het opmaken van de startlijsten. Met uitzondering van de Newcomers zal de speler zijn startuur behouden indien de startlijsten reeds opgemaakt zijn. Hij zal eveneens in zijn nieuwe categorie spelen.  Spelers met een hogere handicap dan 36, mogen niet deelnemen aan de BMW Golf Cup.
De wedstrijdleiding van de BMW Golf Cup toernooien zal op elk ogenblik inlichtingen mogen inwinnen bij de golfclubs over de juistheid van de handicap van de spelers die deelnemen aan de BMW Golf Cup.
Vanaf het moment dat de marker de scorekaart van zijn medespeler tekent, staat hij garant voor de goede opvolging van dit reglement voor de speler wiens scorekaart hij heeft ingevuld. Met andere woorden, de marker zal na het tekenen van de scorekaart noch de bruto score, noch het gedrag van de speler betwisten.

Artikel 3.7 Diskwalificatie

In het geval één van de onderstaande punten niet gerespecteerd wordt, zal het Wedstrijd Comité genoodzaakt zijn om de persoon te diskwalificeren:

•  Elke speler is verplicht zich in te schrijven en te spelen onder zijn exacte handicap (alle                                 handicaps,zonder uitzondering, zullen worden gecontroleerd bij de Federatie).
• Een speler beantwoordt niet aan de deelnamecriteria vermeld in artikel 2.1
• Wanneer een speler wordt betrapt op vals spelen gedurende een wedstrijd van de BMW Golf  Cup International 2018 of een scheidsrechter beslist om hem te diskwalificeren op basis van het overtreden van het geldende reglement, dan kan deze speler noch aan de nationale noch aan de internationale finale 2018 noch aan de volgende edities van de BMW Golf Cup International deelnemen en noch aanspraak maken op enige andere prijzen.

Artikel 3.8 Dress Code


Gedurende de prijsuitreiking van de BMW Golf Cup kwalificatietoernooien en van de Nationale Finale is stadskledij verplicht voor alle deelnemers. De heren worden dus verzocht een das en een kostuumvest te dragen behalve als de BMW verdeler hierop een uitzondering maakt tijdens zijn privé-toernooi (bijvoorbeeld geen das bij zomerweer). Indien dit niet het geval is, zullen zij noch aanspraak kunnen maken op een prijs, noch aan de finale kunnen deelnemen.
Artikel 3.9 Beelden
De speler aanvaardt dat op de toernooien die in het kader van de BMW Golf Cup georganiseerd worden, beelden gemaakt worden waarop de speler herkenbaar kan voorkomen. BMW mag dergelijk beeldmateriaal (foto of video) gebruiken. Deze beelden kunnen voor commerciële doelstellingen gebruikt worden maar enkel in het kader van dit event.

Artikel 4 Deelname buiten competitie 


Elke speler die ingeschreven is buiten competitie kan geen prijzen in ontvangst nemen en kan zich niet kwalificeren voor de Nationale Finale.
Indien BMW concessiehouders, hun partners en kinderen, de vertegenwoordigers van de sponsors van de BMW Golf Cup International 2018 en de personeelsleden van een BMW concessie of van BMW Group Belux mee spelen, spelen ze verplicht buiten competitie.


Artikel 5 Verloop van de Nationale Finale 


De Nationale Finale wordt in "Single Stableford" gespeeld.
De Nationale Finale is voorbehouden aan de  spelers die zich gekwalificeerd hebben in de BMW Golf Cup International kwalificatietoernooien.
Gedurende de Nationale Finale zullen de finalisten met hun actuele handicap spelen. De winnaars van de categorie I, II en III worden uitgenodigd om de Belgische/Luxemburgse vlag te vertegenwoordigen op de internationale finale. 
Een speler/speelster kan meerdere malen deelnemen aan de internationale finale van de BMW Golf Cup, indien zijn laatste deelname aan deze finale heeft plaatsgevonden in 2012 of vroeger. In geval van een opeenvolgende kwalificatie op de Nationale Finale, zal deze speler/ speelster zijn uitnodiging aan de volgende gekwalificeerde overhandigen in functie van de resultatenlijst. 


Artikel 6 Opmerkingen


Artikel 6.1 Wedstrijd Comité

Het Sportief Comité is samengesteld uit een vertegenwoordiger van BMW Belux, een vertegenwoordiger van Bench Marketing en een verantwoordelijke van de bezochte club.
Het Comité heeft als doel :
• De goede verloop van de wedstrijd te verzorgen, te coördineren en te controleren.
• De navolging van het reglement te verzekeren
• Iedere sportieve klacht te behandelen
• de Tuchtcommissie van de AFG of de VVG (afhankelijk van de geografische ligging van de bezochte golfbaan) op de hoogte te brengen van elk laakbaar feit begaan door een speler tijdens een wedstrijd.
Alle beslissingen zijn onherroepelijk.

Artikel 6.2 Wedstrijdleiding
Tijdens de Open en Private toernooien en tijdens de Nationale Finale wordt de wedstrijdleiding volledig in handen genomen door BMW Belux en een vertegenwoordiger van Bench Marketing.
Artikel 6.3 Gebruik van gemotoriseerde voertuigen
Het gebruik van gemotoriseerde voertuigen (o.a. golfkarren, buggies, monoseats of elektrische voertuigen) tijdens de wedstrijd wordt niet toegelaten zonder voorlegging van een medisch attest. Uitzonderlijk zal van deze regel kunnen afgezien worden mits uitdrukkelijke toestemming van de organisator en dit enkel buiten competitie. Voor de finales mag er echter in geen enkel geval gebruik gemaakt worden van golfkarren buggies of andere voertuigen, zelfs met medisch attest. Indien een speler een buggy wenst te gebruiken op vertoning van zijn medisch attest, dient hij de huur van de buggy te betalen en speelt hij buiten competitie.
Elektrische golfkarren zijn echter wel toegelaten afhankelijk van de staat van het terrein. Deze informatie kan u nagaan door de golf club rechtstreeks te contacteren.

Artikel 6.4 Caddie (Cf. R.6.4 en definitie caddie)
Een professionele speler mag geenszins tijdens de wedstrijd als caddie fungeren.

Artikel 6.5 Meettoestellen
Het gebruik van een meettoestel op de golfbaan is toegestaan tijdens de BMW Golf Cup International.
Een speler wordt toegestaan informatie te verkrijgen over de afstand met behulp van een apparaat dat enkel en alleen de afstand meet.
Indien een speler gebruik maakt van een apparaat dat is ontworpen om andere parameters in te schatten of te meten die zijn spel kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid , temperatuur, enz.), is de speler in overtreding van artikel 14 -3, waarvoor de sanctie onmiddellijke diskwalificatie is, ongeacht of de genoemde functies daadwerkelijk worden gebruikt.

- Opmerking 1: mobiele telefoons of smartphones zijn toegestaan als meettoestel voor zover dat het enkel de speler helpt om de afmetingen te meten.

- Opmerking 2: Er wordt gevraagd aan een speler die een meetinstrument wenst te gebruiken om de wedstrijdleiding op de hoogte te brengen van het merk en type van het toestel. Dit kan op hole nr1 bij de starter. De speler is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de apparatuur in overeenstemming is met de bovenvermelde specificaties.


Artikel 6.6 Annulatie van het toernooi
Het Wedstrijd Comité mag wegens ongunstige weersomstandigheden, overmacht of als het aantal deelnemers per privé-of open toernooi minder is dan 60, een golftoernooi annuleren. De spelers worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Een nieuwe datum en eventuele nieuwe Golf Club zal later gecommuniceerd worden onder voorbehoud van beschikbaarheid. De spelers die initieel ingeschreven waren voor dit geannuleerde toernooi krijgen voorrang om een nieuwe deelname te bevestigen.
Indien dit toernooi niet uitgesteld kan worden om een specifieke reden (bijvoorbeeld geen andere mogelijke data vóór de Nationale Finale), zal het toernooi niet meer kunnen plaatsvinden. In dit geval wordt de gift aan het goed doel niet terugbetaald.

Artikel 7 Organisatie

Elke klacht met betrekking tot het sportieve aspect zal gezamenlijk worden beoordeeld door BMW Belux en Bench Marketing, die voor de organisatie van het toernooi zorgt, en het Sportief Comité van de organiserende club.
De BMW Golf Cup International 2018 wordt georganiseerd in overeenstemming met de regels, goedgekeurd door de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews en in overeenstemming met de lokale regels.
Het algemeen reglement van de federale wedstrijden en de lokale regels van elke club zijn van toepassing. De goedkeuring van dit reglement is tevens vereist om deel te nemen aan een toernooi van de BMW Golf Cup International 2018.

ORGANISATIE :
Voor meer informatie kan u contact opnemen met

BMW Belux
Veerle Vermant
Veerle.vermant@bmw.be
Bench Marketing
Quentin Sibille
info@bench-marketing.com

Approbation Règle 4-2g RBGF/89/2018